Kalová čerpadla

Ručně přenosná ponorná automatická čerpadla,používaná pro odčerpání vody ze sklepů nebo nádrží, čistou nebo lehce znečištěnou vodu a pro zahradní zavlažování.

Ponorná kalová čerpadla Speroni TF

Ponorná kalová čerpadla Speroni TF

Ponorná čerpadla s otevřeným oběžným kolem vhodná pro dopravu odpadních kapalin i s rozptýlenými pevnými částicemi. Schopná odčerpávat proniknutou vodu z kalových jímek a nádrží, sedimentační vodu a čisté, špinavé nebo bahnité plovárny.
Nerezová kalová čerpadla Speroni SXG 1000-1400

Nerezová kalová čerpadla Speroni SXG 1000-1400

Drenážní ponorná vodní čerpadla z nerezové oceli s nerezovým oběžným kolem. Způsobilá odčerpávat sedimentační nádrže a čerpat odpadní vodu pro domácí a občanské účely.
Ponorná kalová čerpadla Speroni Cutty s řezacím zařízením

Ponorná kalová čerpadla Speroni Cutty s řezacím zařízením

Řada Cutty zahrnuje elektrické čerpadlo s ponořeným oběžným kolem, toto oběžné kolo je s řezacím systémem v sání. Je zejména vhodné při přítomnosti dlouhovláknitých částic, pevných nečistot větších rozměrů v biologických kapalinách nebo v občanských vodách.
Profesionální drenážní čerpadla Speroni ASM

Profesionální drenážní čerpadla Speroni ASM

Pro odvodnění stavenišť, příkopových kanálů a podzemních průchodů. Vhodné pro čerpání vody ze sklepů, garáží a suterénů. Likvidace mírně znečištěných vod obsahujících malé množství abrazivních materiálů.
Profesionální ponorná drenážní čerpadla Speroni ECM-D

Profesionální ponorná drenážní čerpadla Speroni ECM-D

Ponorná drenážní čerpadla s otevřeným oběžným kolem s mřížkou. Vhodné pro čisté vody, i s malými rozptýlenými pevnými částicemi, pro drenážní a dešťové vody.
Ponorná drenážní čerpadla Speroni ECM-V s oběžným kolem Vortex

Ponorná drenážní čerpadla Speroni ECM-V s oběžným kolem Vortex

Ponorná drenážní čerpadla s otevřeným oběžným kolem typu Vortex. Vhodné v občanských a průmyslových vodních systémech, pro odčerpání kalových jímek s lehce znečištěnými nebo zpěněnými kapalinami.
Ponorná drenážní čerpadla Speroni SEM-V s oběžným kolem Vortex

Ponorná drenážní čerpadla Speroni SEM-V s oběžným kolem Vortex

Ponorná drenážní čerpadla s otevřeným oběžným kolem typu Vortex, která umožňují volný průchod rozptýlených částic. Vhodné v občanských a průmyslových vodních systémech, pro odčerpání kalových jímek s mastnými nebo chemickými kapalinami, pro znečištěné vody s pevnými a zejména vláknitými částicemi a pro zootechnické odpadní vody.
Ponorná drenážní čerpadla Speroni SEM-M jednokanálová

Ponorná drenážní čerpadla Speroni SEM-M jednokanálová

Ponorná drenážní čerpadla s uzavřeným jednolopatkovým oběžným kolem, která umožňují volný průchod rozptýlených částic a vysoký výkon. Vhodné v občanských a průmyslových vodních systémech, pro odčerpávání kalových jímek se znečištěnými a bahnitými kapalinami a pro vody nečištěné česly.
Ponorná drenážní čerpadla Speroni SQ

Ponorná drenážní čerpadla Speroni SQ

Díky svým důležitým vlastnostem jsou SQ čerpadla ideálním řešením pro přepravu vod pocházejících z čistíren, kanalizačních systémů, zootechnických farem, jatek, sléváren a pro zavlažování na zemědělských polích. Použitelné v rybářském průmyslu, papírnách a v občanských a průmyslových zařízeních. Čerpadla mají otevřené jednolopatkové oběžné kolo, které umožní volný průchod rozptýlených částic a vysoký výkon.