Pořizujeme vodárnu

Co musíme vědět, než jdeme kupovat vodárnu?

Odkud chceme vodu čerpat

 • Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody - jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen od uvažovaného umístění vodárny.
 • Výškový rozdíl mezi nejnižší hladinou vody ve zdroji a sacím hrdlem čerpadla je spolu se vzdáleností zdroje vody od vodárny důležitým kritériem pro výběr vhodného typu vodárny.
 • Hs, Ls(Hs) výška hladiny (od sacího hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody) v metrech.
 • (Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny v metrech.
 • K celkovému výškovému rozdílu (Hs) musíme přičíst hodnotu vzdálenosti zdroje vody od vodárny (Ls) vydělenou 10-ti (orientační přepočet ztrát tlaku v ležatém potrubí DN32). Výsledkem je údaj, který se nazývá celková sací výška čerpadla.
 • Obecně lze říci, že dle fyzikálních zákonů umí povrchová čerpadla čerpat vodu pouze z hloubky maximálně 8m. Dle předchozího textu je ale přesnější hovořit o celkové sací výšce čerpadla, než jen o hloubce. Přesáhne-li celková sací výška čerpadla hodnotu 8m, je nutné použít čerpadlo ponorné. Pokud je tedy výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu. V opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.

Jak často ji chceme čerpat

 • Je důležité, zda bude vodárna sloužit k občasnému použití, např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku.
 • Pro občasné použití se doporučují vodárny s plastikovými čerpadly, pro stálé použití se doporučují vodárny s nerezovými čerpadly.
 • Součástí vodárny je tlaková nádoba, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
 • Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla, velikost vodárny ovlivňuje četnost spínání čerpadla.

Jaké množství chceme čerpat

 • Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat - značené písmenem Q. Jednotky můžou být l/s, l/min., m³/hod.
 • Pro stanovení množství vody použijeme dvě kritéria - počet osob a spektrum využití vody. Zejména plánované využití vody je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a závlah pro rozsáhlé zahrady velice důležité.
 • Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody obzvláště v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m³/hod. s dostatečným tlakem cca 3bar (závisí ale na individuální potřebě).

Několik rad a tipů na závěr

 • Pokud chcete použít vodárnu na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
 • V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Ten ochrání čerpadlo před případných chodem nasucho.
 • Nákup vodárny bez zabezpečeného servisu je hazard.
 • Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.
 • Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze okrajové údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax) - těchto hodnot tedy není nikdy dosaženo současně!

Průvodce výběrem domácí vodárny

Pro správný výběr domácí vodárny lze využít i našeho interaktivního průvodce.